Sunday, March 22, 2009

Tuesday, February 10, 2009

UnCleManCinGdi KuAri,PaKa


UnCle MeMAnCing BerSAmA KawAn-KaWAn YanG SAmA TEmPAt KeRja Di KErTEh. MenCaRi ReZeKi LEBih SAmBil BEriADAh BerSAma TEmAn. AlHamDuLiLAh

Thursday, February 5, 2009

UnCleMEnGUnDiParLiMEnKualATerEngGanU

nih Lah HaRi Yang Di TUngGu-TuNGGu. PaDa 17/1/2009 kUAla tEReNGaNU Di HUjaNi BenDera-BenDera ParTi....

tGk tU.. bErbUMbuNGkAN bENdErA. bEsT aISH..

tOK uMmI pUN aNtARA yANG kUaT mErAih UnDi

HiJaunYa PanDangan... TakBir

SaMa-SaMA HayaTi KaTA-Kata HikMah InI

Nih DePAn RuMoH Nik Pa Dan KeDai Ju


Monday, February 2, 2009

SeLEcTEdPiCTuREsOleHuNcLe

... This Pic DuriNg Pagi SyawaL Tahun 2008. MaCaM BiAsa UnCle BaKAr SaTay.GamBar SeBeLah, UnCle Duk BakaR SatAy DgN My Sis, AmNah. TiDak KelIhataN Yang TurUT SaMA BakaR, KamIL N KiMI.
TaHun Nie,2009, KiTa PaKAt BaKAr SatAy RaMai-Ramai... JOMMM..

... UnCle BeRsama ANak Buah, AIsh yG KiNi BeraDa Di DurHam BerSama KelUargAnYa Di Sana.SeKaraNg Dah BeSar Dah.. Niih On The Way Ke KfC, BaTu BuRok. AisH MaKan NuGget... Kan AiSh kAn..


KerEta UnCle.... GamBar MaSA Di RiYadh, SaUDi AraBia.. MasA MuSim SeJuk Nih.. CuMA TAk Ada SnOw Je..
AmACAm UnCle... SekAraNg UnCLe BeRadA Di TapaK ProjEk LebUh Raya PanTai TimUR, FaSa 2 DaRi JabuR Ke TeLemoNg. MasIh Di PEriNgkAt KerJA2 EaRthWork And StruCtuREs

Sunday, February 1, 2009

TrIp Ke KEnYIr


Ni Trip UnCle Dgn FamILy Di HujUng MinGGu PaDa 26/12/2008 Yang LalU


UnCle TeSt LabUhKan JoRan DekAt KawAsaN RekRiAsi Di KenYir

SeRoNOkNYa KaK NGah MaNdI

KiMi BeReHat KePeNataN MenuNGgu PanCing Di MAkan Ikan

My Sis, AmnAh PuN TuRut SaMA MEMAnCinNG Di Sini


UnCle SeRius Tgh pasaNg UmPAn

TEngOk !! ApA Kita OraNG DapaT.. HAhAHA


Ikan BawAl Yang HamPir SeKilo SeEkoR


CanTik KAn


TeNGok. IkaN TalAPia PuN Ada

TaPikAn... SeMua Ikan Tu UnCLe PanCinG Kat KolaM... :)


UnCLePUnYAHoBi

uNCLe MiNat MeMAnCinG. HoBi Ni BaGi KeTEnaNgaN KePAdA UnCle
TriP CaNDat SoToNg BerHamPIRAn PuLaU KApAs

BeRtOlaK MeLinTAsi TemBok PENAhAN OmBAk Di MAraNG

MeLALuI PuLAu KaPas.PemAnDAnGaN Dari SISi PuLau

UnCle BerGamBAr DaLaM BoT KetiKA BerCanDAt

AnTAra SoTonG Yang UnCle DaPaT

PemAnDanGan PaDa DiNi HaRi SeBElUm BertOLaK pULaNG


Saturday, January 31, 2009

FaMilyUnClE

UnCLe & IsTeri BerSaMa Mak & AbAh


TeaM GIrlS :
BeRdIrI daRi KirI : My SIs AmNah, Kak LonG & My Wife
DuDuK DaRi Kiri : AbAh & Mak
DePan DarI KiRi : AnaK Kak LoNg, HusNa & Umai

TeAm GuYs :
BerDiRi DarI KirI : UnCle, My BrO KiMi, FaRiD & AbG LoNg
DuDuk DaRi KirI : Abah & Mak
DepAn DarI KirI : HusNa & UmAi

My WiFe BerSaMA AnaK BuaH, HAnIf (DokOng), UmAi & HuSnA

ComBiNaTioN :
DaRi KiRi BerDirI : AbAh, Mok, Abg LoNG, KAk LoNG,daH & UnCle
DARi KiRi DuDuk : KiMi, UmAi,PaRik & AmNah
TiaDA Di GamBAr.. Na, AmIr & KelUarGa, HusNa,HaNIf, AiN & KaMil

UnCLe DgN IsTEri TerCinTa